środa

Środa 22.11.2017

Nieobecni nauczyciele:  K. Nurska,

Klasa 1A, spotkanie w auli szkolnej pt. “Kim są Romowie-Cyganie? Tożsamość Romska dziś”,

godz.11.00-12.30.(opieka M. Dobrańska/M. Molak)

zastępstwa 22.11.2017

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Warsztaty  – PRIMA

l. 3 – 1C arch. opieka D. Pranga

l. 3 – 2D arch. opieka A. Winkler

l. 4 – 3D arch. Opieka S. Kubińska, A. Goszcz

l. 4 – 4D opieka A. Winkler

Print Friendly, PDF & Email