Poniedziałek

Poniedziałek 23.04.2018

Nieobecni nauczyciele:

Wycieczka międzyoddziałowa Poznań – opieka M. Molak, K. Mazurek

InformacjeOZastepstwach

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email