czwartek

Czwartek 23.11.2017

Nieobecni nauczyciele: K. Nurska,

Zastępstwa 23.11.2017

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

IUVO – automatyka budynków, instalacje inteligentne (świetlica)

10.00-11.30

1WA el. – opieka E. Piotrowska(l.3), M. Waszak (l.4)

2WA –  opieka S. Ciołek

3WA – opieka M. Ślawska (l.3), K. Kuliński (l.4)

11.30-13.00

1C el. -opieka S. Ciołek

4C el. -opieka S. Ciołek

 

Print Friendly, PDF & Email