Rzecznik praw ucznia

I. Rzecznik Praw Ucznia

Powołują go uczniowie w demokratycznych wyborach /na czas do odwołania  lub rezygnacji z funkcji/

II. Rola i zakres działania Rzecznika Praw Ucznia

 • pomaga uczniom  znaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości szkolnej
 • pomaga interpretować Regulamin Ucznia, który jest kodeksem praw i obowiązków ucznia na co dzień
 • pomaga uczniom rozwiązywać zaistniałe nieporozumienia i konflikty z nauczycielami
 • broni uczniów w sytuacjach krzywdzących ich zarówno ze strony nauczycieli jak i kolegów i koleżanek
 • pośredniczy w rozwiązywaniu problemów między uczniem a nauczycielem
 • dba o poczucie sprawiedliwości wobec ucznia kiedy są pomijane zasady PSO na poszczególnych przedmiotach
 • doradza, mediuje i wyjaśnia – uczy młodzież  samodzielnych rozwiązań w kwestiach spornych
 • służy pomocą w indywidualnych oraz zbiorowych  problemach
 • własną postawą i zachowaniem daje przykład dobrych relacji nauczyciel – uczeń
 • jest „ dostępny” dla uczniów każdego dnia w szkole
 • uczy samokrytyki i samooceny jako podstawy do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji
 • jest przedstawicielem uczniów w różnorodnych sporach i nieporozumieniach jeśli takowe mają miejsce