PZO – technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury [311210]

Podstawy budownictwa
Podstawy historii architektury
Dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich
Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich
Technologia prac renowatorskich elementów architektury
Działalność gospodarcza w renowacji
Język angielski zawodowy
Projektowanie plastyczne
Sztukatorstwo i kamieniarstwo
Renowacja elementów architektury
PRAKTYKI ZAWODOWE
Print Friendly, PDF & Email