PZO – technik geodeta

Technik geodeta [311104]

Geodezja
geodezja inżynieryjna
Prawo w geodezji
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Działalność gospodarcza w geodezji
Język angielski zawodowy
Ćwiczenia geodezyjne
Prace obliczeniowe i kartograficzne
Geomatyka
Rysunek geodezyjny
Dokumentacja katastralna
Print Friendly, PDF & Email