PZO – technik budownictwa

Technik budownictwa [311204]

Podstawy budownictwa
Konstrukcje budowlane
Rysunek techniczny
Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Organizacja robót budowlanych
Eksploatacja obiektów budowlanych
Kosztorysowanie w budownictwie
Działalność gospodarcza w budownictwie
Język angielski zawodowy
Dokumentacja budowlana
Roboty konstrukcyjno-budowlane
Nadzór robót budowlanych
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
Print Friendly, PDF & Email