PZO – przedmioty kształcenia ogólnego

język polski M. Dobrańska

M. Karbowiak

W. Wdowiak

język angielski M. Mączyńska

M. Ślawska

K. Wiśniewska

język niemiecki A. Alichniewicz

I. Lasocka

wiedza o kulturze J. Masianis
historia J. Masianis

L. Sawczak

A. Skórzyńska-Palacz

wiedza o społeczeństwie J. Masianis

L. Sawczak

A. Skórzyńska-Palacz

podstawy przedsiębiorczości A. Korbeń
geografia  A. Korbeń
biologia A. Pierzyńska
chemia K. Mazurek
fizyka M. Piekarska

A. Preihs

matematyka W. Dubownik

K. Mazurek

M. Molak

informatyka K. Kozłowski
wychowanie fizyczne I. Jańczak

A. Jeż

M. Prywer

M. Węgrzyn

edukacja dla bezpieczeństwa M. Szubert-Woziwidzka
historia i społeczeństwo J. Masianis

L. Sawczak

 

Print Friendly, PDF & Email