Branżowa Szkoła I Stopnia

EelektrykLEKTRYK

w trakcie nauki uzyskuje następujące KWALIFIKACJĘ:

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności przez niego wykonywane zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Absolwent naszej szkoły przygotowany jest do: wykonywania, diagnozowania, dokonywania napraw instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

 Tytuł: elektryk, otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z powyższej kwalifikacji.

 Absolwent w zawodzie elektryk może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (np.elektrownie),
 • zakładach wykorzystujących energię elektryczną,
 • zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego,
 • firmach projektujących i instalujących instalacje elektryczne.

 

monter_zabMONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

w trakcie nauki uzyskuje następującą KWALIFIKACJĘ:

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Jest to zawód bardzo wszechstronny, zajmujący się wykonywaniem prac wykończeniowych w budynkach. W trakcie nauki nauczycie się: wykonywać gładzie gipsowe, układać płytki i panele na ścianach i na posadzkach, wykonywać roboty malarsko-tapeciarskie, wykonywać sufity podwieszone i ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, oraz wiele innych czynności potrzebnych do wykończenia lub wyremontowania mieszkania.

 Tytuł: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminów z powyższej kwalifikacji

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe

 

monter_siecMONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

w trakcie nauki uzyskuje następującą KWALIFIKACJĘ:

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe są integralną częścią większości obiektów budowlanych, niezależnie od ich przeznaczenia. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których wiedza przyczyni się do podniesienia jakości i bezpieczeństwa sieci podziemnych i technicznego wyposażenia budynków.

Tytuł: monter sieci i instalacji sanitarnych, uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminów z powyższej kwalifikacji.

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych wykonujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne
  i grzewcze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • firmach eksploatacyjno-montażowych,
 • pogotowiu wodnym i gazowym.

 

murarz_tynkarzMURARZ-TYNKARZ

w trakcie nauki uzyskuje KWALIFIKACJĘ:

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Murarz-tynkarz jest typowym zawodem w procesie budowlanym przy wznoszeniu budowli metodami tradycyjnymi. Ze względu na rozwój budownictwa , jak również konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na murarzy będzie ciągle wzrastać.

Tytuł: murarz-tynkarz, uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej  kwalifikacji.

Absolwenci szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie są poszukiwanymi pracownikami
w zakładach budowlanych oraz rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych w Polsce, na stanowisku murarza lub tynkarza, a legitymujący się dodatkowo umiejętnością posługiwania się językiem obcym zawodowym także poza Polską.

 

imagesBETONIARZ – ZBROJARZ

W trakcie nauki uzyskuje KWALIFIKACJĘ:

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Betoniarz-zbrojarz wykonuje elementy betonowe i żelbetonowe będące konstrukcją nośną lub elementem różnych obiektów budowlanych (w tym mostów, tuneli, budowli melioracyjnych). Do jego zadań należy montowanie form i deskowań do wykonywania elementów betonowych   i żelbetowych oraz ich demontaż, wykonanie stalowego szkieletu i zalanie go wcześniej przygotowaną mieszanką betonową. W swej pracy korzysta z rysunków technicznych i projektów konstrukcyjnych.

Tytuł: betoniarz – zbrojarz uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej kwalifikacji

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • w przedsiębiorstwach wykonujących roboty remontowo – budowlane obiektów mieszkalnych, przemysłowych, inżynieryjnych naziemnych i podziemnych dla sektora cywilnego i wojskowego;
 • w zakładach produkcyjnych prefabrykatów budowlanych.

 

stolarzSTOLARZ

w trakcie nauki uzyskuje KWALIFIKACJĘ:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych m.in. meble, okna, drzwi, schody. Potrafi rozpoznać wady i uszkodzenia. Potrafi zakwalifikować wyroby stolarkie do naprawy. Dobiera techniki renowacji, a następnie zajmuje się naprawą i renowacją np. mebli.

Tytuł: stolarz, uczeń otrzymuje po zdaniu egzaminu z powyższej  kwalifikacji.

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach budowlanych,
 • w fabrykach mebli,
 • małych rzemieślniczych zakładach stolarskich.

 

 

Print Friendly, PDF & Email