Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile - BUDOWLANKA
Nawigacja
przekaż 1% podatku
platforma moodle
Losowa Fotka
progecad
progeCAD - alternatywa AutoCAD ®
certyfikaty


Historia szkoły

Zespóďż˝ Szkóďż˝ Ponadgimnazjalnych nr 3 w PileZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile powstał w 2002 r. jako protoplasta Zespołu Szkół Budowlanych im. prof. Romana Kozaka. Szkoła nierozerwalnie związana była z dziejami Kombinatu Budowlanego i budownictwa na terenie Piły. Przedsiębiorstwo to od początku realizuje dokształcanie zawodowe pracowników w ramach szkolenia wewnątrzzakładowego, tym samym wyłania się potrzeba utworzenia szkoły przyzakładowej,  prowadzącej systematyczne kształcenie robotników budowlanych różnych specjalności. Z taką inicjatywą też występuje ówczesny dyrektor Przedsiębiorstwa terenowego, inż. Bogdan Toboła, który 4 stycznia 1963r. występuje z wnioskiem o utworzenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Pile. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie, zarządzeniem z dnia 11 lipca 1963roku 145 ZP/6/63 powołuje z dniem 1 września 1963 roku Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Pile. Siedzibą szkoły staje się budynek Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego  przy ul. Kilińskiego 16, gdzie dla jej potrzeb przystosowano na salę lekcyjną pomieszczenie w suterenie. Dyrektorem szkoły zostaje jej organizator, inż. Bogdan Toboła, który przez pierwsze lata jej istnienia godzi tą funkcję ze stanowiskiem dyrektora Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego  w Pile. Wstępnie utworzono dwa oddziały po 40 uczniów, w których kształciła się młodzież w zawodach: monter instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz i malarz budowlany.

 

Zespóďż˝ Szkóďż˝ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile1 września 1963 roku następuje uroczyste otwarcie szkoły. Notatki o jej otwarciu znalazły się w prasie regionalnej: "Ziemi Nadnoteckiej" i w "Gazecie Poznańskiej". Szkoła w pierwszym roku  istnienia zatrudniała 8 nauczycieli dochodzących i dwóch instruktorów szkolenia praktycznego. W  wakacje 1964 roku przystosowano na parterze budynku dla potrzeb szkoły dwie izby lekcyjne, świetlicę oraz sekretariat i pokój nauczycielski. W roku szkolnym 1964/65 uruchomiono 5 oddziałów. Otwarto kształcenie w zawodach: elektromonter i betoniarz- zbrojarz. Praktyki zawodowe odbywały się na budowach Pilskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W czerwcu 1965r. szkołę opuszczają pierwsi absolwenci kształcący się w zawodach: malarz budowlany i murarz- tynkarz. Od 1 września 1965 roku Zespół Szkół Budowlanych liczy już 7 oddziałów. Wydarzeniem staje się otwarcie Technikum Budowlanego dla Pracujących Pilskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Szkoła zatrudnia dwóch nauczycieli etatowych ( języka polskiego i matematyki ) oraz 13 dochodzących.
15 maja 1966 roku inż. Bogdan Toboła zostaje mianowany etatowym dyrektorem Zasadniczej Szkoły Budowlanej i Technikum Budowlanego. Sprawami praktycznej nauki zawodu od roku 1964 zajmuje się kierownik szkolenia praktycznego. W roku szkolnym 1966/67 szkoła powiększyła się do 8 oddziałów, a technikum wieczorowe do 2 oddziałów. W roku 1968 Technikum Budowlane dla Pracujących opuszczają pierwsi absolwenci. W czasie wakacji w 1968 roku szkole przekazano dodatkowe izby lekcyjne. Od września 1968 roku szkoła dysponuje dwoma klasopracowniami i pięcioma pracowniami. Dochodzą nowi nauczyciele etatowi, a szkoła zdobywa sobie trwałe miejsce w środowisku lokalnym. W szkole stale wzrasta liczba oddziałów i rozwija się baza lokalowa. Również w 1968 roku szkoła otrzymuje do wyłącznej dyspozycji budynek przy ul. Kilińskiego 16. Powstają dalsze klasopracownie oraz wzrasta zaopatrzenie w pomoce naukowe. W październiku 1973 roku ma miejsce uroczystość 10-lecia ZSB. Szkoła otrzymuje sztandar i imię prof. Romana Kozaka. Przełomowym natomiast w dziejach szkoły jest rok 1975. Decyzją Ministra Budownictwa z dnia 24 czerwca 1975 roku zostaje utworzony Zespół Szkół Budowlanych im. prof. Romana Kozaka w Pile. W skład zespołu wchodzą:


•    Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących,
•    Technikum Budowlane dla Pracujących,
•    Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących,
•    Szkoła Mistrzów dla Pracujących.


Dwie ostatnie placówki powołane zostały decyzją Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 czerwca 1975 roku. Rozwinięcie systemu szkolnictwa wieczorowego jest wynikiem stale wzrastającego zapotrzebowania pilskiego rynku budowlanego na średni personel techniczny. Wobec wzrostu liczby uczniów i poziomu nauczania w Zasadniczej Szkole Budowlanej  koniecznością staje się umożliwienie dalszego kształcenia najbardziej uzdolnionej młodzieży w systemie dziennym. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile z dnia 23 marca 1978r. zostaje utworzone trzyletnie młodzieżowe Technikum Budowlane na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Otwarcie Technikum Budowlanego przyczynia się do wzrostu prestiżu szkoły i stanowi „magnes” przyciągający młodzież do kształcenia się w Zasadniczej Szkole Budowlanej, co w okresie niżu demograficznego w szkolnictwie ponadpodstawowym nie jest bez znaczenia. Potrzebami budownictwa w zakresie średniego personelu technicznego jest podyktowana następna decyzja utworzenia w roku 1982 pięcioletniego Technikum Budowlanego dla absolwentów szkół podstawowych, które również wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych. W roku 1987 opuszcza to technikum dwudziestu pierwszych absolwentów, z których aż siedmiu podjęło naukę na wyższych uczelniach. W dalszych latach obserwujemy stałe powiększanie się bazy szkoły i wymianę wyposażenia na nowoczesny sprzęt i meble. Po likwidacji "Filmosu" szkoła uzyskała pomieszczenia gospodarcze i lokal, w którym utworzono pracownię biologii, a pomieszczenia na strychu zamieniono w piękną i nowoczesną pracownię przedmiotów zawodowych wyposażoną w sprzęt komputerowy. Biblioteka szkolna stała się Multimedialnym Centrum Informacyjnym z powszechnym dostępem do Internetu. W pomieszczeniu piwnicy powstała nowocześnie wyposażona siłownia, dostępna zarówno dla uczniów jak i wszystkich pracowników szkoły. W dowód uznania od 1 września 1998 roku powołano Liceum Ogólnokształcące a we wrześniu 2002 roku Liceum Profilowane, do którego ostatnia rekrutacja odbyła się w 2007 roku. Od 2002 roku szkoła zarządza pełnowymiarowym stadionem piłkarskim i kompleksem przyległych terenów rekreacyjnych w tym kortem tenisowym i obiektem socjalno-bytowym
Aktualnie strukturę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile tworzą :


•  Technikum nr 4,
•  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.


Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Ważne adresy
facebook
Mein Beruf ist spitze
OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA
50-LECIE
dyplomy